Zásady ochrany osobních údajů

 

Ochrana osobních údajů

Jako náš zákazník, odběratel e-mailových novinek (obchodních sdělení) nebo uživatel našich webových stránek, nám svěřujete své osobní údaje. Naší zodpovědností je jejich ochrana a zabezpečení. Tímto dokumentem bychom vás rádi seznámili s tím, jakým způsobem vaše osobní údaje chráníme, jaké dodržujeme zásady při jejich zpracování, a jaká práva máte v souvislosti s tzv. GDPR – nařízením EU o ochraně osobních údajů.

 

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů ve výše definovaných případech je GABRIELA ŠILINGER ŠÍPOVÁ, se sídlem Smetanova Lhota 19, Čimelice, PSČ 398 04, Česká republika, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku. Vaše osobní údaje zpracováváme jako tzv. správce – tj. určujeme, jaké osobní údaje budou zpracovány, jakou formou, za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a které třetí strany budou mít k těmto údajům přístup.

Kontakt na správce ve věci zpracování osobních údajů:

Gabriela Šilinger Šípová

Telefon: +420 777 622 888

E-mail: sipova.gabriela@seznam.cz

 

Prohlášení

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména pak Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Dále prohlašujeme, že:

 • vaše osobní údaje zpracováváme jen na základě zákonné povinnosti, z titulu plnění smlouvy, z titulu platného právního důvodu – tzv. oprávněného zájmu, nebo v případě uděleného souhlasu.
 • plníme informační povinnost v souladu s článkem 13 Nařízení
 • umožňujeme uplatnění a realizaci vašich práv podle výše uvedeného Zákona a Nařízení

 

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to pro naplnění těchto účelů:

 • poskytování služeb, plnění smlouvy

Pro tento účel zpracováváme vaše osobní údaje nezbytné k plnění smlouvy, a to v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail a telefon; a to po dobu 3 let

 • vedení účetnictví

Pro tento účel zpracováváme vaše osobní údaje nezbytné k vyhovění zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů, a to v rozsahu:

jméno, příjmení, adresa, IČ, DIČ; a to po dobu 10 let

 • marketing – zasílání e-mailových novinek (obchodních sdělení)

Pokud jste naším zákazníkem, činíme tak z titulu oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají. V tomto případě zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu:

jméno, příjmení, e-mail; a to po dobu 3 let od vaší poslední objednávky

Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám e-mailové novinky (obchodní sdělení) jen na základě vašeho souhlasu. V tomto případě zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu:

e-mail; a to po dobu 3 let od udělení souhlasu

V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

 • pokročilý marketing na základě souhlasu

Pouze na základě vašeho souhlasu můžeme využít vaši e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 3 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

 

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat v nastavení vámi používaného prohlížeče.

 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je, jako by byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

 

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci. Osobní údaje mohou dále zpracovávat i tito naši smluvní zpracovatelé:

 1. Poskytovatel e-shopové platformy
 2. Poskytovatel marketingových služeb
 3. Poskytovatel softwaru pro rozesílání e-mailových novinek (obchodních sdělení)
 4. Poskytovatel ERP systému
 5. Poskytovatel služeb správy výpočetní techniky
 6. Poskytovatel služeb v oblasti vedení účetnictví
 7. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době nevyužíváme.

Se všemi zpracovateli máme uzavřenou patřičnou zpracovatelskou smlouvu, případně také smlouvu o mlčenlivosti.

 

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

 

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některé z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím výše uvedeného kontaktu.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z e-mailových novinek omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.

Právo na vymazání vašich údajů z naší databáze (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat e-mailem.

 

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

 

Odhlášení ze zasílání e-mailových novinek  a obchodních sdělení

Informace o novinkách v naší nabídce a informace o právě probíhajících akcích vám zasíláme, jste-li náš zákazník, na základě našeho oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

 

Mlčenlivost

Dovolujeme si vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

 

Ve Smetanově Lhotě, dne 25. 5. 2018, Gabriela Šilinger Šípová